Lễ hội cho Giáng Sinh

Cả thế giới chào đón Giáng sinh. Tại sao vậy? Giáng sinh mang đến niềm vui tin lành – Thượng đế làm người

để cứu rỗi chúng ta.Chúa phán: vì Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các con. Ta có chương trình bình an và thịnh vượng cho các con chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các con một tương lai và hy vọng. (Giê-rê-mi 29:11- Kinh Thánh). Và món quà Thiên Thượng – con một Chúa Jesus sẽ được tặng cho người lấy đức tin để nhận lãnh. Vời thông điệp: Chúa JESUS yêu bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *