Ikebana- Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản

Ikebana đã trở thành một nghệ thuật được kết hợp với chất lượng thiền định. Tạo ra một sự sắp xếp được cho là phải được thực hiện trong im lặng để cho phép nhà thiết kế quan sát và thiền định về vẻ đẹp của thiên nhiên và đạt được sự bình an nội tâm. Các nhà thiết kế dày dạn nhận ra không chỉ tầm quan trọng của sự im lặng, mà còn là tầm quan trọng của không gian, không có nghĩa là được lấp đầy, mà được tạo ra và được bảo tồn thông qua các thỏa thuận. Điều này liên quan đến các nguyên tắc khác của Ikebana bao gồm chủ nghĩa tối giản, hình dạng và dòng, hình thức, con người, thẩm mỹ và cân bằng.

(Theo ftd.com)

https://www.ftd.com/blog/design/ikebana

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *